Theater Agenda
Beschikbaar gesteld voor het kleine theater door
Stichting Imagination Unlimited


Je huidige regio is Alle regio's

Hulp voor aanmelden van een voorstelling

Aanmelden van een voorstelling

In stap 2 kun je extra datums en aanvangstijden toevoegen. Klik op Datum toevoegen nadat je een nieuwe datum hebt ingevuld. Toegevoegde data kunne ook weer verwijderd worden door op de knop Verwijder te klikken, maar let wel: er dient tenminste één datum te blijven staan. Als alle data op één na verwijderd zijn,verschijnt de knop "Verwijder" niet meer. Deze laatste datum kunt u dus niet verwijderen. Wil je een foutieve datum vervangen,voeg dan eerst de juiste datum toe, daarna kun je de foutieve datum verwijderen.

Klik tenslotte op Afronden om de aanmelding van je voorstelling definitief te maken.

Je ontvangt na enkele minuten een e-mail met een bevestiging van je aanmelding. De aangemelde voorstelling verschijnt nog niet in de agenda. Onze administrator zal eerst nagaan of het een serieuze aanmelding is. Binnen één of twee dagen ontvang je weer een e-mail met daarin je wachtwoord en de voorstelling is nu ook te zien in de agenda. Met het wachtwoord kun je nu inloggen op het systeem, door op "Inloggen" te klikken en je wachtwoord in te geven.

Als je bent ingelogd
Klik in het menu op de knop Beheer je voorstelling. Deze knop wordt pas na inloggen zichtbaar.
Je krijgt nu een overzicht te zien van de door jouw aangemelde voorstelling(en). Dit overzicht lijkt op wat je in de agenda ziet, maar nu uitgebreid met een aantal knoppen. Bovendien zijn 'verlopen' voorstellingen, waarvan de uivoeringsdata verstreken zijn en die niet meer in de agenda zichtbaar zijn, in dit scherm nog steeds aanwezig, maar da vooerzien van een donkerrode tekst.

Beheer voorstelling
Deze knop brengt je naar een scherm met de gegevens van je voorstelling. Je kunt die gegevens naar believe aanvullen of wijzigen. Klik daarna op Opslaan om de gewijzigde gegevens op te slaan. Er is daarnaast ook een knop Verberg, waarmee je de voorstelling van de agenda kunt verwijderen, zonder dat er gegvens verloren gaan. Deze knop kan handig zijn wanneer een voorstelling ontijdig wordt afgelast of wanneer je de mogelijkheid tot reserveren eerder wilt stoppen. In het scherm "Beheer voorstellingen" worden 'verborgen' voorstellingen met een donkerrode tekst getoond. 'Verborgen' voorstellingen, dat wil zeggen voorstellingen die met de knop Verberg verwijderd zijn van de agenda, worden getoond met een lichtrode achtergrondkleur.Indien een voorstelling 'verborgen' is kan hij weer zichtbaar gemaakt worden in de agenda met de knop Show, die voor verborgen voorstelling verschijnt in het scherm "Beheer voorstelling".

In het scherm "Beheer voorstellingen" vind je bij iedere voorstelling ook een knop Beheer data. Je komt daarmee in een scherm waarin je data van de voorstelling kunt verwijderen of toevoegen.
Let Op: Een datum waarop al reserveringen zijn gedaan kan niet verwijderd worden en tevens kan ook de laatste datum nooit verwijderd worden. Het systeem verwacht voor iedere voorstelling tenminste één datum te vinden.

Beheer Reserveringen
Deze knop komt voor iedere datum één keer voor. Klikken op deze knop brengt je naar de lijst van reserveringen voor de betreffende datum. Je kunt aan deze lijst zelf reserveringen toevoegen via de knop Nieuwe reservering. In het formulier dat dan verschijnt kun je nieuwe reserveringen noteren, bijvoorbeeld als deze via de telefoon of de post zijn binnengekomen. Alleen op deze plaats is het mogelijk om ook vrijkaarten toe te kennen. Met behulp van de knop Detail kun je iedere reservering ook bekijken en hem dan annuleren of wijzigen. Ook kun je dan bestelde kaarten omzetten in vrijkaarten.
Let op: Omdat reserveringen die op deze manier worden geplaatst niet noodzakelijk een e-mail adres hoeven te bevatten wordt er geen e-mailbevestiging verstuurd.

Tenslotte vind je in het scherm "Beheer reserveringen" ook nog een knop Ëxporteer naar Excel. Er wordt dan een CSV (Comma Separted Values) bestand van de reserveringen aangemaakt, dat je vervolgens kunt downloaden. Je kunt het gebruiken om je reserveringslijsten via Excel in de door jouw gewenste vorm af te drukken of als archiefmateriaal voor de vereniging bewaren.

Print reserveringen
Via deze knop kun je een lijst van de reserveringen afdrukken. De lijst is gesorteerd op de achternaam van de besteller. Je kunt afsrukken op staand of liggend A4-hormaat. Gebruik daarvoor de pagina en printer settimgs in je browser.