Theater Agenda
Beschikbaar gesteld voor het kleine theater door
Stichting Imagination Unlimited


Je huidige regio is Alle regio's

Hulp voor linken vanaf eigen website

Het is mogelik om vanaf de website van je theatergroep een directe link te maken naar de reserveringspagina van hoenu voor de betreffende voorstelling. Ga daarvoor als volgt te werk:

Wanneer een bezoeker van je website nu op een datum/tijd klikt, komt hij meteen terecht op het reserveringsformulier van hoenu en kan dan een reservering opgeven.

l